W jaki sposób rośliny pobierają wodę z gleby

Pobieranie przez rośliny wody z gleby za pośrednictwem systemu korzeniowego wykorzystuje mechanizm osmozy. Polega ona na tym, że woda przenika z roztworu o większym potencjale (większej ilości wody) do roztworu o mniejszym potencjale (mniejszej ilości wody) dążąc do stanu równowagi w środowisku. Dlatego woda na drodze osmozy przenika z gleby (roztwór o większym potencjale) do korzeni (roztwór o mniejszym potencjale). W korzeniach i na całej długości łodygi wytwarzane jest ciśnienie, pozwalające na „dźwignięcie” słupa wody na wysokość koron drzew.