Galerie fotograficzne Wodnika

 • Budowa nowosądeckiego wodociągu w 1911 rokuBudowa nowosądeckiego wodociągu w 1911 roku

  W 1911 roku burmistrz miasta Władysław Barbacki za wsparciem Franciszka Józefa, cesarza Austrii, wybudował sieć energetyczną i wodociągową w Nowym Sączu. W skład „wodociągu” wchodziło 10 studni wraz ze stacją pomp w Świniarsku, zbiornik wyrównawczy w Roszkowicach, magistrala wodociągowa (długości 7 km) łącząca stację pomp ze zbiornikiem, sieć rozdzielcza o długości 21 km, oraz elektrownia wraz kablem zasilającym do Świniarska.

 • Oczyszczalnia ściekówOczyszczalnia ścieków

  28 lutego 1996 roku ścieki z miasta Nowego Sącza przestały płynąć bezpośrednio do rzeki Dunajec i zostały przekierowane do oczyszczalni ścieków. W celu ochrony środowiska, około 25 tys. m3 ścieków na dobę zostało poddane skomplikowanym mechaniczno-biologiczno-chemicznym procesom oczyszczania. Obecnie oczyszczalnia nie tylko oczyszcza ścieki ale także z uzyskanych odpadów produkuje energię elektryczną i cieplną wystarczającą na potrzeby jej funkcjonowania.

 • Zakład uzdatniania wody Stary SączZakład uzdatniania wody Stary Sącz

  Od 1990 roku „sądecką sieć wodociągową” wspiera ZUW w Starym Sączu połączony magistralą średnicy 500 mm. Wybudowano wówczas osiem studni, filtry piaskowe, zbiorniki, chlorownię i pompownię. W 1912 roku zmodernizowano i rozbudowano zakład o nowe studnie, sztuczne nawadnianie, stację ozonowania i filtrację na węglu aktywnym. Obecnie ZUW w Starym Sączu dostarcza do całego sądeckiego systemu wodociągowego ok. 70% wysokiej jakości wody zdatnej do picia prosto z kranu.

 • Zakład uzdatniania wody ŚwiniarskoZakład uzdatniania wody Świniarsko

  Zakład uzdatniania wody w Świniarsku dostarcza wodę mieszkańcom miasta od 1912 roku. W latach 70-ch XX w. wykonano dodatkowo 6 studni wraz z rowem sztucznie nawadniającym zasilanym wodą z rzeki Dunajec. W 1980 roku ZUW został gruntownie rozbudowany o kolejne 11 studni, ujęcie brzegowe, koagulację i nową pompownię wraz z chlorownią. Wybudowano również drugą magistralę dosyłową do Nowego Sącza. Obecnie ZUW w Świniarsku pompuje około 30% wody (zdatnej do picia bezpośrednio z kranu) do sieci wodociągowej Nowego Sącza i gmin sąsiednich.

 • Sieć wodociągowa i kanalizacyjnaSieć wodociągowa i kanalizacyjna

  Wybudowana na początku XX wieku sieć wodociągowa i kanalizacyjna podlega ciągłej rozbudowie w zależności od potrzeb i możliwości finansowych włodarzy miasta. Obecnie obejmuje ponad 500 km. sieci wodociągowej i ponad 400 km. sieci kanalizacyjnej na terenie Nowego Sącza, Starego Sącza, Nawojowej, Kamionki i Korzennej. Aby profesjonalnie zarządzać i eksploatować tak rozległą i skomplikowaną siecią firma dysponuje kwalifikowaną kadrą specjalistów, odpowiednim zapleczem i specjalistycznym sprzętem.

 • Urokliwe mokradała BiebrzyUrokliwe mokradała Biebrzy

  Biebrza to rzeka w północno-wschodniej Polsce, jest prawym dopływem Narwi. W dolinie Biebrzy znajdują się tzw. Bagna Biebrzańskie, które są największym obszar bagien w Polsce. Jest to miejsce występowania wielu rzadkich zbiorowisk roślinnych oraz gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków. Większość tego terenu jest objęta ochroną – znajduje się w Biebrzańskim Parku Narodowym.

 • Szlaki wodne BrdySzlaki wodne Brdy

  Brda to rzeka w północnej Polsce największy, lewy dopływ dolnego biegu Wisły. Brda płynie przez Równinę Charzykowską, Bory Tucholskie i Dolinę Brdy do Kotliny Toruńskiej.

 • Wodpspad KamieńczykaWodpspad Kamieńczyka

  Wodospad Kamieńczyka (846 m n.p.m.) to najwyższy wodospad w polskich Sudetach. Woda potoku Kamieńczyk spada trzema kaskadami z wysokości około 27 m. Poniżej wodospadu znajduje się kanion Kamieńczyka długości 100 m. Wysokość jego ścian dochodzi do 25 metrów.

 • Zwiedzamy stację uzdatniania wodyZwiedzamy stację uzdatniania wody

  Zwiedzanie zakładu uzdatniania wody rozpoczynamy od ujęcia brzegowego rzeki Dunajec i obserwacji pracy basenów infiltracyjnych. Osadniki pionowe, filtry piaskowe, filtry węglowe i ozonownia to kolejne obiekty, których pracę mogą poznać uczniowie. Mogą oni z bliska obejrzeć obiekty omawiane poczas prelekcji w klasie i zrozumieć proces przygotowywania wody pitnej.

 • Zwiedzamy oczyszczalnię ściekówZwiedzamy oczyszczalnię ścieków

  Osoby wchodzące na teren oczyszczalni ścieków wita nieprzyjemny zapach wydobywający się ze stacji zlewnej. Można tutaj zobaczyć pracę dwóch ogromnych pomp Archimedesa wtłaczających ścieki do komory krat, gdzie rozpoczyna się proces oczyszczania mechanicznego. W kolejnych etapach ścieki poddawane są oczyszczaniu chemicznemu i biologicznemu. Szczególne zainteresowanie budzi praca reaktora biologicznego, w którym żyją bakterie usuwające z wody azot i fosfor.

 • One kochają wodęOne kochają wodę

  Knieć błotna, zwana najczęściej kaczeńcem to roślina z rodziny jaskrowatych, występująca pospolicie w Polsce na wilgotnych łąkach, w rowach przydrożnych i na brzegach strumieni. Nie ma szczególnych wymagań co do gleby. Wystarcza jej, że miejsce w którym żyje jest bogate w wodę i dobrze nasłonecznione. Jest rośliną trującą.

 • Woda - magiczna substancjaWoda - magiczna substancja

  Uczestnicy prelekcji "Woda - magiczna substancja" przenieśli się do mini-laboratorium, gdzie wykonując doświadczenia odkrywali tajemnicze właściwości chemiczne i fizyczne wody. W tym celu wykonywali reakcje chemiczne, np. wykryli obecność niewidocznych „gołym okiem” soli mineralnych, zbadali pH wody z kranu i wody z cytryną, twardość wody, a także rozpuszczalność wybranych z domowej kuchni substancji tj. sól, cukier, ryż, kakao.

 • Konkurs Plastyczny Akademii Wodnika 2015 - nagrodzone praceKonkurs Plastyczny Akademii Wodnika 2015 - nagrodzone prace

  Prace nagrodzone w Konkursie Plastycznym Akademii Wodnika w kategoriach szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

 • Konkurs Fotograficzny Akademii Wodnika 2015 - nagrodzone praceKonkurs Fotograficzny Akademii Wodnika 2015 - nagrodzone prace

  Prace nagrodzone w Konkursie Fotograficznym Akademii Wodnika w kategoriach szkoła podstawowa oraz gimnazjum.