Akademia Wodnika

Akademia Wodnika to projekt edukacyjny, realizowany przez Sądeckie Wodociągi Spółka z o. o., który jest adresowany do dzieci i młodzieży regionu nowosądeckiego. Celem projektu jest propagowanie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych regionu nowosądeckiego.

aw_5_2

Zajęcia realizowane są między innymi w formie prelekcji i wycieczek dla uczniów, organizowanych w szkołach oraz konkursów, gier i innych działań edukacyjnych, podejmowanych z wykorzystaniem strony internetowej Akademii Wodnika.

wo1

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na prelekcje z pokazami w klasach, pt. „Szlakiem wody”, „Woda magiczna substancja”, „Procesy oczyszczania ścieków” oraz prelekcje podczas wycieczek na ujęcie wody i do oczyszczalni ścieków, pt. „Jak uzyskujemy wodę pitną”, „W jaki sposób zwracamy rzece czystą wodę”. Zachęcamy również do udziału w organizowanych przez nas konkursach.

Nauczycieli, którzy są zainteresowani udziałem ich uczniów w zajęciach edukacyjnych Akademii Wodnika prosimy o kontakt mailowy z Panią Katarzyną Budzyn: katarzyna.budzyn@swns.pl lub wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Przed zgłoszeniem udziału w zajęciach Akademii Wodnika prosimy o zapoznanie się z  regulaminem uczestnictwa.

ecolab11

kw_P1060045

wu1

Osoby dorosłe zapraszamy do Akademii Wodnika „Senior”

AW_Senior_2