Źródła wody pitnej

Kamienczyk_1O wodzie zdążyliśmy się dowiedzieć już sporo ważnych i ciekawych rzeczy. Wiemy już, że jest ona obecna w całym Wszechświecie, niezbędna do życia, odgrywa również ważną role w organizmie człowieka. Zadajmy sobie pytanie, skąd bierze się woda zdatna do picia? Jakie są jej źródła, a może ma ona tylko jedno źródło, z którego wszyscy czerpiemy?

Źródłem wody na Ziemi jest każda kropla deszczu, jezioro, podziemna rzeka, morze czy lodowce. Są one ze sobą połączone w fascynujący sposób. Deszcz spada do małej rzeczki, ta z kolei do większej, potem do morza i oceanu, to samo dzieje się z rzekami podziemnymi, które łączą się z innymi, wszystko pięknie się uzupełnia, dlatego też możemy powiedzieć, że wodę dostarcza nam jedno globalne źródło.

Wydawałoby się, zatem, że wody na świecie jest nieograniczona ilość, że możemy z niej czerpać i korzystać do woli. Nie wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że na ziemi jest ponad 1 260 000 000 000 000 000 000 litrów wody (tysiąc dwieście sześćdziesiąt trylionów). Ta olbrzymia ilość robi wrażenie, prawda? Woda zajmuje ¾ powierzchni naszej planety. Jednak nie możemy dać się zwieść tej liczbie, ponieważ 97% to woda słona, która niestety nie nadaje się do picia. Połowa zaś wody słodkiej, którą można byłoby pić i korzystać z niej w rolnictwie, uwięziona została w lodowcach i lądolodach.

Tylko niecałe 1% wody na ziemi stanowi woda słodka znajdująca się w jeziorach, stawach, rzekach, strumieniach czy wodach podziemnych. Ponadto w bardzo niewielkich ilościach woda występuje, jako para wodna w atmosferze ziemskiej, jednak to zależy już od pogody. Wyobraźmy sobie wielki tort urodzinowy, który chcielibyśmy mieć dla siebie w całości, a tylko jego 1% przeznaczony jest dla nas abyśmy mogli rozkoszować się jego smakiem. Tak właśnie maleńko wody możemy wykorzystać dla siebie z całych jej zasobów, jakie występują na Ziemi.

Mimo, że zapasy wody na Ziemi są olbrzymie, to jednak jest ona nierównomiernie rozłożona na kuli ziemskiej. My natomiast musimy korzystać głównie z wody słodkiej. Są obszary, gdzie tej wody jest za dużo i są obszary, gdzie jej wciąż brak. To regiony, gdzie opady są bardzo rzadkie i wodę bardzo trudno tam znaleźć, mowa oczywiście o pustyni. Tam zwierzęta muszą czerpać wodę z rosy. A jak wygląda to w naszym kraju? Wieli ludzi uważa, że Polska jest krajem bogatym w wodę. Nic jednak bardziej mylnego. Średnio, w Europie na jednego człowieka przypada rocznie 5100 m³ wody, natomiast w Polsce tylko 1700 m³. Jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Najgorsza sytuacja jest jednak w Afryce i niektórych krajach Azji. Na świecie ponad jeden miliard dwieście milionów ludzi ma utrudniony dostęp do wody, a 200 milionów cierpi z pragnienia. Liczba ludności wciąż rośnie, więc wody będzie potrzeba coraz więcej.