Życiodajna woda

Już w starożytności ludzie pragnęli posiadać szeroką wiedzę na temat otaczającego nas świata. Filozofia, jako nauka, stała się wyrazem dążenia do zdobycia tej wiedzy i umiłowania mądrości. Ówcześni filozofowie, w dążeniu do opisania i zrozumienia świata wyodrębnili cztery fundamentalne żywioły, które go tworzą:  ogień, woda, ziemia i powietrze. Proporcje, w jakich występują one w różnych istotach, przedmiotach czy substancjach decydują o ich naturze. Naszą uwagę skupimy na jednym z nich – wodzie, najcenniejszej substancji, jaka istnieje na Ziemi.

Gdyby nie było wody, nie mogłoby istnieć życie na naszej planecie. Od wody wszystko się zaczyna. Cały Wszechświat istnieje dzięki wodzie – to ona spełnia bardzo ważną rolę, zarówno w procesie formowania się gwiazd jak i podczas powstawania wszelkiego rodzaju życia. Wszystkie procesy, jakie mają miejsce na naszej planecie uzależnione są od wody, która krąży ciągle w zamkniętym obiegu: spada na ziemię w postaci deszczu, śniegu lub gradu, paruje i znowu do nas wraca. Obecność lub też brak wody decyduje o tym, jaki jest klimat danego regionu, od niej zależą warunki rozwoju i utrzymanie wszelkiego życia – zaczynając od najdrobniejszych organizmów, po rośliny, zwierzęta i ludzi. Zbiorniki wodne są środowiskiem życia dla wielu żywych organizmów, takich jak bakterie, pierwotniaki, ryby czy ssaki. Dostarcza im tlen, dzięki któremu oddychają, daje im też pożywienie i schronienie.

Zapewne nie zastanawiamy się nad tym każdego dnia, ale to woda jest obecna w naszym codziennym życiu najbardziej i to pod różnymi postaciami. Wodę pijemy, gotujemy, kąpiemy się w niej, myjemy naczynia czy robimy pranie. To ona umożliwia transport rzeczny i morski ludzi i towarów. Woda pomaga napędzać turbiny w elektrowniach wodnych, dzięki czemu dostarcza energii, która nie zanieczyszcza środowiska. Jest wykorzystywana w przemyśle, w fabrykach, służy do wytwarzania produktów spożywczych, jest niezbędna w wielu procesach produkcyjnych.

Woda jest podstawą życia. To, czy żyjemy i jak żyjemy zależy właśnie od niej. Gdyby zabrakło wody zachwiane zostałyby zmiany klimatyczne i pogodowe. Bez wody nastąpiłaby światowa katastrofa, której nikt nie potrafiłby powstrzymać. Wszystko, co żywe przestałoby istnieć, a Ziemia zamieniłaby się w ogromna pustynię. Tak, więc woda to życie. Pamiętajmy o tym, że woda jest podstawowym składnikiem naszego organizmu – ciało człowieka składa się w 70% z wody. Więcej na ten temat przeczytać można w artykule pt. „Rola wody w organizmie człowieka”.