Opowieść o oczyszczaniu ścieków – czyli co robimy, aby zwrócić rzece czystą wodę

Naciśnij przycisk „play” aby dowiedzieć się w jaki sposób działa oczyszczalnia ścieków.