Obieg wody w przyrodzie.

Źródłem wody na Ziemi jest każda kropla deszczu, jezioro, podziemna rzeka, morze czy lodowce. Jest ona ze sobą połączona w fascynujący sposób. Deszcz spada do małej rzeczki, ta z kolei do większej, potem do morza i oceanu, to samo dzieje się z rzekami podziemnymi które łączą się z innymi, dlatego też możemy powiedzieć, że wodę dostarcza nam jedno globalne źródło.

Wydawałoby się zatem, że wody na świecie jest nieograniczona ilość, że możemy z niej czerpać i korzystać  do  woli. Wyobraźcie sobie,  że  na  ziemi  jest  ponad  1 260 000 000  000  000  000  000 litrów wody (tysiąc dwieście sześćdziesiąt trylionów). Ta olbrzymia ilość robi wrażenie, prawda? Woda zajmuje 3/4 powierzchni naszej planety. Jednak tylko 97% to woda słona, która niestety nie nadaje  się  do  picia. Połowa  zaś  wody  słodkiej,  którą  można  byłoby  pić,  uwięziona  została  w lodowcach  i  lądolodach.  Tylko  niecałe  1%  wody  na  ziemi  stanowi  woda  znajdująca  się w jeziorach,  stawach,  rzekach,  strumieniach  czy  wodach  podziemnych.  Ponadto  w  niewielkich ilościach woda występuje jako para wodna w atmosferze ziemskiej.

Mimo, że zapasy wody na Ziemi są olbrzymie, to jednak są one nierównomiernie rozmieszczone na kuli ziemskiej. Są obszary, gdzie tej wody jest za dużo i są obszary, gdzie jej wciąż brak ­ to regiony pustynne, gdzie opady są bardzo rzadkie i wodę bardzo trudno tam znaleźć. Wiele osób sądzi, że Polska jest krajem bogatym w wodę. Niestety, podczas gdy w Europie średnio na osobę przypada rocznie 5100 m3 wody, w Polsce tylko 1700 m3. Jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Najgorsza sytuacja jest jednak w Afryce i niektórych krajach Azji. Na świecie ponad jeden miliard dwieście milionów ludzi ma utrudniony dostęp do wody,  a 200 milionów  cierpi z pragnienia. Liczba ludności wciąż rośnie więc wody potrzeba coraz więcej. Czy jest możliwe, że wody będzie również przybywać?