Miłośnicy wody

żaba_trawna1Na świecie stwierdzono występowanie 4700 gatunków płazów, z czego większość można spotkać w wilgotnym klimacie tropikalnym. W Polsce płazów jest stosunkowo niewiele, bo zaledwie 18 gatunków, zaliczanych do dwóch grup: płazów bezogonowych (kumaki, żaby, ropuchy, rzekotka drzewna i grzebiuszka ziemna) i płazów ogoniastych (traszki i salamandra plamista).